Regnskab

Regnskab og halvårsrapport kan rekvireres ved henvendelse til +45 33 41 88 00 / cga@coreproperty.dk