Core Bolig III

Tegnet kapitalgrundlag:
156 mio. DKK (21 mio. EUR)

Samlet investeringsvolumen:
610 mio. DKK (82 mio. EUR)

Investorerne er:
2 fonde
14 privatpersoner
Partnergruppen

Fakta om fonden:
6 ejendomme
25.000 m2
270 lejemål

Solgt
Ejendomsselskabet Core Bolig III er afhændet til
en tysk investor i 2016.
Salgsprovenuet udloddes til investorerne i perioden 2016-2018 i takt med, at byggeprojekt
på en af selskabets ejendomme færdiggøres.